קטגוריה
 
 
 
 
 

לוחות תה"ט 110 מ"מ עומק מסדרת FW

 
 
 

 

 
דגם עמודות
FW31US2 (3X12) 1 500x300
FW32US2 (3X12) 2 500x550
FW33US2 (3X12) 3 500x800
FW41US2 (4X12) 1 650x300
FW42US2 (4X12) 2 650x550
FW43US2 (4X12) 3 650x800
FW51US2 (5X12) 1 800x300
FW52US2 (5X12) 2 800x550
FW53US2 (5X12) 3 800x800
FW54US2 (5X12) 4 800x1050
FW61US2 (6X12) 1 950x300
FW62US2 (6X12) 2 950x550
FW63US2 (6X12) 3 950x800
FW64US2 (6X12) 4 950x1050
FW71US2 (7X12) 1 1100x300
FW72US2 (7X12) 2 1100x500
FW73US2 (7X12) 3 1100x800
 
 
 
לוחות תה''ט 110 מ''מ עומק מסדרת FW
 
 
 
 
 
שתף מוצר