קטגוריה
 
 
 
 
 

מעבר כבלים תחתון

 
 
 

 

 
דגםתיאורמידות
FK210 מעבר כבלים לתא 600x300 מ''מ
FK215 מעבר כבלים לתא 800x300 מ''מ
FK220 מעבר כבלים לתא 600x400 מ''מ
FK230 מעבר כבלים לתא 800x400 מ''מ
FK240 מעבר כבלים לתא 1000x400 מ''מ
FK270 מעבר כבלים 2 חלקים לתא 600x400/500 מ''מ
FK280 מעבר כבלים 2 חלקים לתא 800x400/500 מ''מ
FK290 מעבר כבלים 2 חלקים לתא 1000x400/500 מ''מ
 
 
 
מעבר כבלים תחתון
 
 
 
 
 
שתף מוצר