צוות החברה

 
 
 
 
עופר שמיר
עופר שמיר
מנכ"ל החברה
052-3405169
 
 
וויקשה אנדי
וויקשה אנדי
סמנכ"ל החברה
054-4259321

 
 
אסף נאור
אסף נאור
מנהל תחום תאורה, שיווק ומכירות
054-4878780
 
 
​שלומי דוד
שלומי דוד
מהנדס החברה
054-4952533

 
 
דודו שלמה
דודו שלמה
מנהל מכירות צפון
054-4252520
 
 
 אורי זינגר
אורי זינגר
מנהל מכירות מרכז וירושלים
054-4326271
 
 
יואב כהן
יואב כהן
מנהל מכירות דרום
054-865870
 
 
יעקב צברגל
יעקב צברגל
מנהל מכירות יצרני לוחות
054-4200167
 
 
אסי ביטן
אסי ביטן
מכירות פרוייקטים
054-4292399
 
 
עמוס רובין
עמוס רובין
מנהל מחלקת לוגיסטיקה
03-9206402