קטגוריה
 
 
 
 
 

לוחות עה"ט 160מ"מ מסדרת FWB

 
 
 

 

 
דגם תיאור המוצר עמודות
FWB31S (3x12) 1 500x300
FWB32S (3x12) 2 500x550
FWB33S (3x12) 3 500x800
FWB34S (3x12) 4 500x1050
FWB41S (4x12) 1 650x300
FWB42S (4x12) 2 650x550
FWB43S (4x12) 3 650x800
FWB44S (4x12) 4 650x1050
FWB51S (5x12) 1 800x300
FWB52S (5x12) 2 800x550
FWB53S (5x12) 3 800x800
FWB54S (5x12) 4 800x1050
FWB61S (6x12) 1 950x300
FWB62S (6x12) 2 950x550
FWB63S (6x12) 3 950x800
FWB64S (6x12) 4 950x1050
FWB71S (7x12) 1 1100x300
FWB72S (7x12) 2 1100x550
FWB73S (7x12) 3 1100x800
FWB74S (7x12) 4 1100x1150
FWB81S (8X12) 1 1250x300

ניתן לקבל לוחות עה"ט FWB ריקים לתקשורות, דלת פח, ip44

 
 
 
לוחות עה''ט 160מ''מ מסדרת FWB
 
 
 
 
 
שתף מוצר