קטגוריה
 
 
 
 
 

אביזרי תעלות חיווט

 
 
 

 

 
דגם
BA7CLIPתפס להחזקת חוטים לתעלות עד 100 מ''מ רוחב
BA70252מכסה לתעלה BA7A רוחב 25 מ''מ
BA70402מכסה לתעלה BA7A רוחב 40 מ''מ
BA70602מכסה לתעלה BA7A רוחב 60 מ''מ
BA70802מכסה לתעלה BA7A רוחב 80 מ''מ
BA71002מכסה לתעלה BA7A רוחב 100 מ''מ
BA71202מכסה לתעלה BA7A רוחב 120 מ''מ
 
 
 
אביזרי תעלות חיווט
 
 
 
 
 
שתף מוצר