קטגוריה
 
 
 
 
 

יחידת קירור IP55 Thermoelectric cooling

 
 
 

 

 
דגם
TCU502440יחידת קירור בהספק של 50W242.4A
TCU1002440יחידת קירור בהספק של 100W244.7A
TCU2002440יחידת קירור בהספק של 200W249.4A
 
 
 
יחידת קירור IP55 Thermoelectric cooling
 
 
 
 
 
שתף מוצר