קטגוריה
 
 
 
 
 

אביזרים לפקט

 
 
 

 

 
דגם
100007מתאם להתקנה על פס DIN
250003מצמד למפ''ז פקט עד40A
250003מצמד למפ''ז פקט ל63-200A
800003מאריך למפ''ז פקט עד40A
800006מאריך למפ''ז פקט ל63-200A
200523ידית עם סידור נעילה (צהוב אדום(40A
200526ידית עם סידור נעילה (צהוב אדום(63-125A
000040ידית גודל 0 שחור12-25A
000041ידית גודל 1 שחור32-40A
000046ידית גודל 1 שחור63-100A
350003מצמד לדלת עם אבטחת נעילה גודל 0
350006מצמד לדלת עם אבטחת נעילה גודל 1
 
 
 
אביזרים לפקט
 
 
 
 
 
שתף מוצר