קטגוריה
 
 
 
 
 

בקרי מתח 400V

 
 
 

 

 
בקרי מתח 40RF 01בקר סדר פזות וחוסר פזה2
RF 02בקר סדר פזות, חוסר פזה ושינויי מתח עד 20%+2
RF 03ניתנים לכוונון, השהיה 0.1-10 שניות
בקר סדר פזות, חוסר פזה ואי איזון בין הפזות, השהיה 0.1-10 שניות2
 
 
 
בקרי מתח 400V
 
 
 
 
 
שתף מוצר