קטגוריה
 
 
 
 
 

מנתקי נתיכים

 
 
 

 

 
דגם
34077מנתק נתיכי סכין גודל 003x160A
34170מנתק נתיכי סכין גודל 13x250A
34270מנתק נתיכי סכין גודל 23x400A
34370מנתק נתיכי סכין גודל 33x630A
 
 
 
מנתקי נתיכים
 
 
 
 
 
שתף מוצר