קטגוריה
 
 
 
 
 

מנתקי נתיכים אנכיים מסדרת E3 – להתקנה על פסי צבירה

 
 
 

 

 
דגם
38064מנתק נתיכי גודל 003x160A
38016מנתק נתיכי גודל 13x160A
38026מנתק נתיכי גודל 23x160A
38036מנתק נתיכי גודל 33x160A
 
 
 
מנתקי נתיכים אנכיים מסדרת E3 – להתקנה על פסי צבירה
 
 
 
 
 
שתף מוצר