קטגוריה
 
 
 
 
 

קופסאות חלקות עם חלון IP55 מסדרת STAR - כולל פסי אפס והארקה

 
 
 

 

 
דגם
48205מעמד מתכת לקופסא
92110ידית נשיאה
94292סט ברגים אל חלד 4x16 (10 יח')
94293סט אומים פלסטיק (10 יח')
92620סט ברגים לתומל פס אפס והארקה 2.9x16
77590מסתם ל 6 מקום
86360חלון שקוף ל 4 מקום
86300חלון שקוף ל 6 מקום
86310חלון שקוף ל 8 מקום
86320חלון שקוף ל 12 מקום
92150סידוק נעילת מפתח
77670סידור נעילה (למנעול תליה) עבור קופסאות בלבד PRYMA
77530תומל לפסי אפס והארקה
92303פס אפס והארקה 6 כניסות
92304פס אפס והארקה 10 כניסות
92301פס אפס והארקה 14 כניסות
48205מעמד מתכת לקופסא
92110ידית נשיאה
94292סט ברגים אל חלד 4x16 (10 יח')
94293סט אומים פלסטיק (10 יח')
92620סט ברגים לתומל פס אפס והארקה 2.9x16
77590מסתם ל 6 מקום
86360חלון שקוף ל 4 מקום
86300חלון שקוף ל 6 מקום
86310חלון שקוף ל 8 מקום
86320חלון שקוף ל 12 מקום
92150סידוק נעילת מפתח
77670סידור נעילה (למנעול תליה) עבור קופסאות PRYMA בלבד
77530תומל לפסי אפס והארקה
92303פס אפס והארקה 6 כניסות
92304פס אפס והארקה 10 כניסות
92301פס אפס והארקה 14 כניסות
94290מכסה במקום אביזר 83x66
94291מכסה במקום אביזר 96x80
94290אטם 83x66
94295אטם 96x80
 
 
 
קופסאות חלקות עם חלון IP55 מסדרת STAR - כולל פסי אפס והארקה
 
 
 
 
 
שתף מוצר