קטגוריה
 
 
 
 
 

אביזרים לסדרת STAR

 
 
 

 

 
דגם
92121Mפלטת מתכת לקופסא 161162x116
92123פלטת מתכת לקופסא 171175x151
92125פלטת מתכת לקופסא 231241x180
92127פלטת מתכת תחתונה לקופסא 322328x239
92129פלטת מתכת עליונה לקופסא 322328x239
92119פלטת פוליאסטר לקופסא 111108x108
92121פלטת פוליאסטר לקופסא 161162x116
92122פלטת פוליאסטר לקופסא 171175x151
92124פלטת פוליאסטר לקופסא 231241x180
92126פלטת פוליאסטר תחתונה לקופסא 322328x239
92128פלטת פוליאסטר עליונה לקופסא 322328x239
 
 
 
אביזרים לסדרת STAR
 
 
 
 
 
שתף מוצר