קטגוריה
 
 
 
 
 

קופסאות עם פתח פציח (knock out) ומכסה אטום

 
 
 

 

 
EX 111108x108x6488
EX 161162x116x7648
EX 171175x151x9526
EX 231241x180X9518
EX 322328x239x1296
GSX 171175x151x15512
GSX 231241x180x1753
GSX 322328x239x1882
 
 
 
קופסאות עם פתח פציח (knock out) ומכסה אטום
 
 
 
 
 
שתף מוצר