קטגוריה
 
 
 
 
 

קופסאות עם פתח פציח (knock out) ומכסה שקוף

 
 
 

 

 
דגם
EXT 171175x151x9526
EXT 231241x180x9518
EXT 231328x239x1296
GXST 171175x151x15512
GXST 231241x180x1753
GXST 322328x239x1882
 
 
 
קופסאות עם פתח פציח (knock out) ומכסה שקוף
 
 
 
 
 
שתף מוצר