קטגוריה
 
 
 
 
 

ממסרי צעד 16A על פס

 
 
 

 

 
1EPN 510ממסר צעד 1NO24V230V1EPN 510
2EPN 501ממסר צעד 1NO12V48V1EPN 501
3EPN 513ממסר צעד 1NO 24V1EPN 513
4EPN 511ממסר צעד 1NO 12V1EPN 511
5EPN 520ממסר צעד 2NO 230V1EPN 520
6EPN 523ממסר צעד 2NO48V110V1EPN 523
7EPN 526ממסר צעד 2NO24V48V1EPN 526
8EPN 524ממסר צעד 2NO12V24V1EPN 524
9EPN 521ממסר צעד 2NO 12V1EPN 521
10EPN 515ממסר צעד 1NO+1NC 230V1EPN 515
11EPN 516ממסר צעד 1NO+1NC48V110V1EPN 516
12EPN 503ממסר צעד 1NO+1NC24V48V1EPN 503
13EPN 518ממסר צעד 1NO+1NC12V24V1EPN 518
14EPN 519ממסר צעד 1NO+1NC 12V1EPN 519
15EPN 540ממסר צעד 4NO 230V2EPN 540
16EPN 548ממסר צעד 4NO24V48V2EPN 548
17EPN 541ממסר צעד 4NO12V24V2EPN 541
18EPN 525ממסר צעד 2NO+2NC 230V2EPN 525
19EPN 528ממסר צעד 2NO+2NC12V48V2EPN 528
20EPN 546ממסר צעד 3NO+1NC 24V2EPN 546
21EPS 410Bממסר צעד אלקטרוני 1NO דגם שקט 230V1EPS 410B
22EPS 450Bממסר צעד אלקטרוני 1NO דגם שקט

כולל פונקציית השהייה מ-5 עד 60 שניות

230V1EPS 450B
 
 
 
ממסרי צעד 16A על פס
 
 
 
 
 
שתף מוצר