קטגוריה
 
 
 
 
 

דלתות פנימיות ממתכת

 
 
 

 

 
דגםתיאורמידות
FL544A דלת פנימית לארגז 350x300
FL545A דלת פנימית לארגז 400x300
FL548A דלת פנימית לארגז 500x400
FL550A דלת פנימית לארגז 600x400
FL551Aדלת פנימי לארגז650x400
FL553A דלת פנימית לארגז 600x600
FL552A דלת פנימית לארגז 650x500
FL555A דלת פנימית לארגז 800x600
FL556A דלת פנימית לארגז 950x600
FL557A דלת פנימית לארגז 950x800
FL558A דלת פנימית לארגז 1250x600
FL559A דלת פנימית לארגז 1250x800
 
 
 
דלתות פנימיות ממתכת
 
 
 
 
 
שתף מוצר