קטגוריה
 
 
 
 
 

קוצבי זמן (timer) על פס 1

 
 
 

 

 
12
1EZN001קוצב זמן השהייה בחיבור (On Delay)
2EZN002
קוצב זמן השהיה בניתוק (Off Delay)

3EZN003קוצב לזמן קצוב (On Adjustable Time)
4EZN004קוצב זמן לפקודה רגעית ( Impulse Timer)

5EZN005קוצב זמן מהבהב סימטרי (Flasher)
6EZN006קוצב זמן רב תכליתי ( Multi Function)

נתונים טכניים על קוצבי הזמן

מתח הפעלה: 12-48VDC / 12-230VAC

תחומי זמן: 0.1 שניה עד 10 שעות

חיבורים: חוט קשיח 10 ממ''ר

חוט גמיש 6 ממ''ר

תצוגה: נורית לד

יציאת מיתוג: מגע מחליף AC1 8A/230V (1C/0

יתרונות: רוחב 1 מודול, תחום רחב של מתחים וזמנים

 
 
 
קוצבי זמן (timer) על פס 1
 
 
 
 
 
שתף מוצר