קטגוריה
 
 
 
 
 

לחצנים מודולריים עם נורות סימון 230VAC LED

 
 
 

 

 
12345
2SVN 411לחצן רגעי1NOעם נורת סימון LED ירוקה23VAC
3SVN 413לחצן נתפס1NOעם נורת סימון LED ירוקה23VAC
4SVN 422לחצן רגעי1NCעם נורת סימון LED אדומה23VAC
5SVN 432לחצן רגעי2NOעם נורת סימון LED אדומה23VAC
6SVN 433לחצן נתפס2NOעם נורת סימון LED ירוקה23VAC
7SVN 441לחצן רגעי2NCעם נורת סימון LED ירוקה23VAC
8SVN 452לחצן רגעי1NO+1NCעם נורת סימון LED אדומה23VAC
9SVN 461לחצן רגעי2NOעם נורת סימון LED ירוקה12-48V AC/DC
 
 
 
לחצנים מודולריים עם נורות סימון 230VAC LED
 
 
 
 
 
שתף מוצר