קטגוריה
 
 
 
 
 

נתיכים גליליים 600VDC-100VDC

 
 
 

 

 
זרם------גודל
2A 1000V DC 10x38
3A 1000V DC 10x38
4A 1000V DC 10x38
6A 1000V DC 10x38
8A 1000V DC 10x38
10A 1000V DC 10x38
12A 1000V DC 10x38
15A 1000V DC 10x38
16A 1000V DC 10x38
20A 1000V DC 10x38
25A 600V DC 10x38
32A 600V DC 10x38
 
 
 
נתיכים גליליים 600VDC-100VDC
 
 
 
 
 
שתף מוצר