קטגוריה
 
 
 
 
 

מנתקי נתיכים מודולריים על פס

 
 
 

 

 
דגם זרם מודול גודל
LS501 32A 1P 10x38
LS502 32A N+ 1P 10x38
LS512 32A 1P +נורית 10x38
LS503 32A 2P 10x38
LS531 32A 3P 10x38
LR601 50A 1P 14x51
LS612 50A N+ 1P 14x51
LR602 50A 2P 14x51
LR603 50A 3P 14x51
LR604 50A N+ 3P 14x51
LR701 125A 22x58
LS712 125A 125A 22x58
LS770 מגע עזר ל- LR701 עובד רק עם נתיך הכולל פין הקפצה
LS771 מגע עזר ל- LR701 עובד רק עם נתיך הכולל פין הקפצה
 
 
 
מנתקי נתיכים מודולריים על פס
 
 
 
 
 
שתף מוצר