קטגוריה
 
 
 
 
 

כיסוי מגעים לחיבור לשות ישרות

 
 
 

 

 
מק"טתיאור מוצר
HYA021H כיסוי מגעים לחיבור לשות ישרות ל x160 3P
HYA021H כיסוי מגעים לחיבור לשות ישרות ל x250 3P
HYD021H כיסוי מגעים לחיבור לשות ישרות ל h400-h630 3P
HYE021H כיסוי מגעים לחיבור לשות ישרות ל h1000 3P
HYA022H כיסוי מגעים לחיבור לשות ישרות ל x160 4P
HYB022H כיסוי מגעים לחיבור לשות ישרות ל x250 4P
HYD022H כיסוי מגעים לחיבור לשות ישרות ל h400-h630 4P
HYE022H כיסוי מגעים לחיבור לשות ישרות ל h1000 4P
 
 
 
כיסוי מגעים לחיבור לשות ישרות
 
 
 
 
 
שתף מוצר