קטגוריה
 
 
 
 
 

חיגור חשמלי בין מנועים

 
 
 

 

 
דגםתיאור מוצר
HXB068H חיגור חשמלי בין מנועים ל x250
HXD068H חיגור חשמלי בין מנועים h400/h630/h1600
 
 
 
חיגור חשמלי בין מנועים
 
 
 
 
 
שתף מוצר