קטגוריה
 
 
 
 
 

חיגור מכני - כבלים

 
 
 

 

 
דגםתיאור מוצר
HXB065H חיגור מכני - כבלים עבור x250
HXD065H חיגור מכני - כבלים עבור h400-h1600
HXE065H חיגור מכני - כבלים עבור h1000
 
 
 
חיגור מכני - כבלים
 
 
 
 
 
שתף מוצר