קטגוריה
 
 
 
 
 

מגע עזר תקלה (AL)

 
 
 

3A / 250VAC

 
דגםתיאור מוצר
HXA024H מגע עזר תקלה 1C/O ל x160 ,x250
3/4P
HXC024H מגע עזר תקלה 1C/O h250-h1600
3/4P
 
 
 
מגע עזר תקלה  (AL)
 
 
 
 
 
שתף מוצר