קטגוריה
 
 
 
 
 

קיט חיבור בין שני תאים - צד לצד

 
 
 

 

 

קיט חיבור בין שני תאים, צד לצד

דגם גובה
FC120 גובה 450 מ"מ
FC120 גובה 600 מ"מ
FC122 גובה 750 מ"מ
FC123 גובה900 מ"מ
FC124 גובה 1050 מ"מ
FC125 גובה 1200 מ"מ
FC126 גובה 1350 מ"מ
FC123+FC122 גובה 1650 מ"מ
FC123+FC123 גובה 1800 מ"מ

קיט חיבור בין שתי תאים, אחד מעל השני:

דגם הסבר
FC230 קיט חיבור בין שתי תאים (אחד מעל השני)
FC191 פרופיל חיזוק אנכי בין שתי תאים

פסי חיזוק רוחביים בין שני תאים, אחד לצד השני

דגם הסבר
FC132 פסי חיזוק רוחביים לעמודות:

2X20 או X620 + 1X3701 מ"מ

FC193 פסי חיזוק רוחביים לעמודות:

2X620 + 1X370 או 1X620 + 2X370 מ"מ

 
 
 
קיט חיבור בין שני תאים - צד לצד
 
 
 
 
 
שתף מוצר