קטגוריה
 
 
 
 
 

קיטים

 
 
 

 

 

קיט עבור ציוד מודולי 10 מודול, 370 מ"מ

דגם מידות
UC200 150X350 מ"מ

קיט עבור ציוד מודולי 24 מודול, 600 מ"מ

דגם הסבר
UC201 קיט עבור 24 מודול לציוד מודולרי 150X600 מ"מ
UC201 קיט עבור 24 מודול לציוד מודולרי 200X600 מ"מ
UC209 קיט קדמי אטום 24 מודול למהדקים 150X600 מ"מ
FC350 קיט לציוד מודולרי 24 עם דלת 150X600 מ"מ

פנלים אטומים 350 מ"מ רוחב

דגם מידות
UC221 50X350 מ"מ
UC222 150X350 מ"מ
UC223 200X350 מ"מ
UC224 300X350 מ"מ
UC225 400X350 מ"מ
UC226 600X350 מ"מ

פנלים אטומים 600 מ"מ רוחב

דגם מידות
UC231 50X600 מ"מ
UC239 100X600 מ"מ
UC232 150X600 מ"מ
UC233 200X600 מ"מ
UC234 300X600 מ"מ
UC235 400X600 מ"מ
UC236 600X600 מ"מ
UC237 800X600 מ"מ

קייטים עבור מנתקים בעומס סידרת HA160-630A

דגם הסבר מידות
UC008

קיט עבור מנתקים בעומס

160A 300X350 מ"מ
UC009 קיט עבור מנתקים בעומס

250/400A

300X350 מ"מ

UC001 קיט עבור מנתק

160A 300X600 מ"מ
UC003 קיט עבור מנתק

250A 300X600 מ"מ
UC005 קיט עבור מנתק 160A 600X600 מ"מ

קיטים עבור מאמ"ת מבנה x160

דגם מידות הסבר
UC013H 150X600 מ"מ שוכב
UC015H 200X600 מ"מ עומד- עם/ללא פחת משולב
UC010H 300X350 מ"מ עומד- עם/ללא פחת משולב
UC011H 300X600 מ"מ עומד- עם/ללא פחת משולב

קיטים עבור מאמ"ת מבנה x250

דגם מידות הסבר
UC127H 200x600 מ"מ שוכב עם/ללא פחת משולב
UC020H 300x350 מ"מ עומד
UC021H 300x600 מ"מ עומד
UC030H 400x350 מ"מ עומד- עם פחת משולב
UC023H 400x600 מ"מ עומד- עם פחת משולב

קיטים עבור מאמ"ת מבנה h250

דגם מידות הסבר
UC127H 200x600 מ"מ שוכב עם/ללא פחת משולב
UC020H 300x350 מ"מ עומד
UC021H 300x600 מ"מ עומד
UC030H 400x350 מ"מ עומד- עם פחת משולב
UC023H 400x600 מ"מ עומד- עם פחת משולב

קיטים עבור מאמ"ת מבנה h400-630

דגם מידות הסבר
UC147H 200x600 מ"מ שוכב עם/ללא פחת משולב
UC140H 300x350 מ"מ עומד
UC141H 300x600 מ"מ עומד
UC144H 400x350 מ"מ

עומד- עם פחת משולב
UC145H 400x600 מ"מ עומד- עם פחת משולב
 
 
 
קיטים
 
 
 
 
 
שתף מוצר