ממסרי פחת 300mA, 30mA, 10mA ו 500mA דגם A

כל ממסרי הפחת מכילים כסטנדרט – מסנן רעשים (Nuisance tripping) אשר מונע ניתוקים בלתי רצויים בעקבות מתחים רגעיים בקו (הנובעים מבריקים וציוד חשמלי ואלקטרוני אחר) וגם בעקבות זרמים רגעיים (הנובעים ממעגלים בעלי קיבוליות גבוהה בקו).

ממסרי פחת 300mA, 30mA, 10mA ו 500mA דגם A
כל ממסרי הפחת כוללים חלון תצוגה 'צהוב' המציין תקלת זליגה.
CC216ממסר פחת10mA2X16A2
CD225ממסר פחת30mA2X25A2
CD240ממסר פחת30mA2X40A2
CD263ממסר פחת30mA2X63A2
CD425ממסר פחת30mA2X25A2
CD440ממסר פחת30mA4X40A4
CD463ממסר פחת30mA4X63A4
CD480ממסר פחת30mA4X80A4
CD484ממסר פחת30mA4X100A4
CEA225ממסר פחת100mA2X25A2
CEA240ממסר פחת100mA2X40A2
CEA263ממסר פחת100mA2X63A2
CEA425ממסר פחת100mA4X25A4
CEA440ממסר פחת100mA4X40A4
CEA463ממסר פחת100mA4X63A4
CF240ממסר פחת300mA2X40A2
CF263ממסר פחת300mA2X63A2
CF425ממסר פחת300mA4X25A4
CF440ממסר פחת300mA4X40A4
CF463ממסר פחת300mA4X63A4
CF480ממסר פחת300mA4X80A4
CF484ממסר פחת300mA4X100A4
GG480ממסר פחת500mA4X80A4
GG484ממסר פחת500mA4X100A4
ניתן להזמין ממסרי פחת סלקטיביים 300mA S.