שעוני פיקוד דיגיטלים (דגמים בסיסיים)
תכונות ומאפיינים של שעוני הפיקוד האלקטרודיגיטליים
• השעון מגיע מכויל מהמפעל עם תאריך ושעה עדכניים• 56 מיתוגים (OFF 28, ON 28)
• החלפה אוטומיטית בין שעון חורף/קיץ• עקיפה קבועה במצב OFF או ON
(לפי סטנדרט ארופי)• עקיפה זמנית במצב OFF או ON
• ע''י מפתח EG005 יש אפשרות לעקוף את תוכניות• תצוגת תוכניות השעון שבזיכרון
השעון ולהזין תכנון זמני אחר. להעתיק ואו לישמור תוכניות• אפשרות לנעילת המקשים ע''י מפתח EG004
• אפשרות תכנות יומי או קבוצת ימים• ניתן לתכנת את השעון ללא הזנה לחשמל
• גיבוי - סוללת ליטיום ל - 5 שנים
  מחזורזמן הפעלה מינימלימספר ערוציםמספר מיתוגיםרוחב במודולהוראות הפעלה
EG103Bיומי/שבועי1 דקה1562EG103_B
EG203Bיומי/שבועי1 דקה2562EG203_B