שעוני פיקוד דיגיטליים (דגמים משופרים)
תכונות ומאפיינים של שעוני הפיקוד האלקטרודיגיטליים זהים לדגמים הבסיסיים ובנוסף:
• אפשרות תכנות פולסים מ- 1 שניה ועד 30 דקות• תכנון תרחישי נוכחות
מתאים כשעון צלצולים לבתי ספר, מערכות הפשרה ועוד• תכנון עקיפה בין שני מועדים עתידיים במצב ON או OFF
• מסופר עם מפתח תכנות EG007/EG005• תאורת רקע להארה טובה יותר של תצוגת השעון
• עקיפה זמנית ממרחק (ע''י לחצן) לדגם EG103E בלבד
(ע''י הזנת מתח 230V דרך לחצן למגע מספר 7)
  מחזורזמן הפעלה מינימלימספר ערוצים מספר מיתוגיםרוחב במודולהוראות הפעלה
EG103Eיומי/שבועי1 דקה1562EG103-203
EG103Vיומי/שבועי1 דקה1562 (12-24V AC/DC)
EG203Eיומי/שבועי1 דקה2562
EG403Eיומי/שבועי1 דקה43004EG403E
EG493Eשנתי1 דקה43004EG493E