קיט רוחב 500 מ"מ
 קיט רוחב 500 מ''מ
רוחב גובה
FD01A1קיט מחורץ1X24150X500
FD01A2קיט אטום עם דין מתכוונן150X500
FD01K1קיט למאמ"ת שוכב 160A150X500
FD02K1קיט למאמ"ת עומד 160A150X500
FD02A1קיט מחורץ 2X242X24300X500
FD02A2קיט אטום עם 2 פסי דין מתכווננים300X500
FD02K3קיט 1X24 + פס דין מתכוונן1X24300X500