קיט מודולרי עם פנלים מבודדים
קיט מודולרי עם פנלים מבודדים
FL990Aקיט מודולרי לארגז350x300(20) 2x10
FL991Aקיט מודולרי לארגז500x300(30) 3x10
FL992Aקיט מודולרי לארגז500x400(48) 3x16
FL993Aקיט מודולרי לארגז650x400(64) 4x16
FL994Aקיט מודולרי לארגז650x500(88) 4x22
FL995Aקיט מודולרי לארגז800x500(110) 5x22
FL996Aקיט מודולרי לארגז800x600(130) 5x26
FL997Aקיט מודולרי לארגז950x600(156) 6x26
FL998Aקיט מודולרי לארגז950x800(222) 6x37
FL999Aקיט מודולרי לארגז1250x600(208) 8x26
FL000Aקיט מודולרי לארגז1250x800(296) 8x37