קיט מודולרי מורכב (דגם S) עם פנלים מבודדים
קיט מודולרי מורכב (דגם S) עם פנלים מבודדים
FL980Aקיט מודולרי לארגז350x300(24)2x12
FL981Aקיט מודולרי לארגז500x300(36)3x12
FL982Aקיט מודולרי לארגז500x400(54)3x18
FL983Aקיט מודולרי לארגז650x400(72)4x18
FL984Aקיט מודולרי לארגז650x500(96)4x24
FL985Aקיט מודולרי לארגז800x600(140)5x28