פנל כיסוי רוחב 500 מ"מ
 פנל כיסוי רוחב 500 מ''מ
FD00C1פנל כיסוי מחורץ2X24300X500
FD00C2פנל כיסוי אתום300X500
FD00C3פנל כיסוי מחורץ1X24300X500
FD00C4פנל כיסוי מחורץ1X24150X500
FD00C5פנל כיסוי אתום150X500