קיטים ופסי חיבור בין תאים

קיט חיבור בין שני תאים, צד לצד

FC123

FC120קיט חיבור בין שני תאים, צד לצדגובה 450 מ"מ
FC121קיט חיבור בין שני תאים, צד לצדגובה 600 מ"מ
FC122קיט חיבור בין שני תאים, צד לצדגובה 750 מ"מ
FC123קיט חיבור בין שני תאים, צד לצדגובה 900 מ"מ
FC124קיט חיבור בין שני תאים, צד לצדגובה 1050 מ"מ
FC125קיט חיבור בין שני תאים, צד לצדגובה 1200 מ"מ
FC126קיט חיבור בין שני תאים, צד לצדגובה 1350 מ"מ
FC123+FC122קיט חיבור בין שני תאים, צד לצדגובה 1650 מ"מ
FC123+FC123קיט חיבור בין שני תאים, צד לצדגובה 1800 מ"מ

קיט חיבור בין שתי תאים, אחד מעל השני
FC230קיט חיבור בין שתי תאיםאחד מעל השני
FC191פרופיל חיזוק אנכי בין שתי תאים

פסי חיזוק רוחביים בין שני תאים, אחד לצד השני
FC132פסי חיזוק רוחביים לעמודות:2X20 או 1X620 + 1X370 מ"מ
FC193פסי חיזוק רוחביים לעמודות:2X620 + 1X370 או 1X620 + 2X370 מ"מ