קוצבי זמן (timer) על פס רוחב מודול 1
נתונים טכניים על קוצבי הזמן
מתח הפעלה:12-48VDC / 12-230VAC
תחומי זמן:0.1 שניה עד 10 שעות
חיבורים:חוט קשיח 10 ממ''ר
חוט גמיש 6 ממ''ר
תצוגה:נורית לד
יציאת מיתוג:מגע מחליף AC1 8A/230V (1C/0
יתרונות:רוחב 1 מודול, תחום רחב של מתחים וזמנים
קוצבי זמן (timer) על פס 1 
EZN001קוצב זמן השהייה בחיבור (On Delay)EZN001
EZN002קוצב זמן השהיה בניתוק (Off Delay)EZN002
EZN003קוצב לזמן קצוב (On Adjustable Time)EZN003
EZN004קוצב זמן לפקודה רגעית ( Impulse Timer)EZN004
EZN005קוצב זמן מהבהב סימטרי (Flasher)EZN005
EZN006קוצב זמן רב תכליתי ( Multi Function)EZN006