קופסאות עבור ציוד מודולרי Mini Gamma

 קופסאות עבור ציוד מודולרי Mini Gamma
שורות ערג
*GD102 קופסא2 מודול1X282 55160
*GD104 קופסא4 מודול1X482110180
GD106קופסא6 מודול1X682146180
GD108קופסא8 מודול1X882182180
GD110קופסא10 מודול1X1082218180
GP102Pדלתית אטומה ל-GD102 28.30
GP104Pדלתית אטומה ל- GD104 30.70
GP106Pדלתית אטומה ל- GD106 33.10
GP108Pדלתית אטומה ל- GD108 35.40
GP110Pדלתית אטומה ל- GD110 37.70
GP102Tדלתית שקופה ל- GD102 28.30
GP104Tדלתית שקופה ל- GD104 30.70
GP106T דלתית שקופה ל- GD106 33.10
GP108Tדלתית שקופה ל- GD108 35.40
GP110Tדלתית שקופה ל- GD110 37.70
דגמים אם סימון * לא כוללים פסי אפס והארקה