פס חיבורים מהיר
פס חיבורים מהיר
VZ 710תומך למהדקים חיבור מהיר לסדרת VB, Vega D48.80
VZ 711תומך למהדקים חיבור מהיר לסדרת VU,VE17.70
GZ 30Aתומך למהדקים חיבור מהיר לסדרת GD1317.70
GZ 40Aתומך למהדקים חיבור מהיר לסדרת GD1831.80
UZ 00K1תומך למהדקים חיבור מהיר לסדרת FW20.10
KN 00Aתומך למהדקים ''חיבור מהיר'' לפס דין15.00
KN 10Nפס חיבורים מהיר לאפס2X25 + 8X428.50
KN 14Nפס חיבורים מהיר לאפס3X25 + 11X433.10
KN 18Nפס חיבורים מהיר לאפס4X25 + 14X435.40
KN 22Nפס חיבורים מהיר לאפס5X25+ 17X437.70
KN 26Nפס חיבורים מהיר לאפס6X25 + 20X441.30
KN 99Nמחבר בין שני מהדקים חיבור לאפס (כחול)5.70
KN 10Eפס חיבורים מהיר להארקה2X25 + 8X428.50
KN 14Eפס חיבורים מהיר להארקה3X25 + 11X433.10
KN 18Eפס חיבורים מהיר להארקה4X25 + 14X435.40
KN 22Eפס חיבורים מהיר להארקה5X25+ 17X437.70
KN 26Eפס חיבורים מהיר להארקה6X25 + 20X441.30
KN 99Eמחבר בין שני מהדקים חיבור מהיר להארקה (צהוב/ירוק)5.70