פס דין משופע 30 מעלות למהדקים
פס דין משופע 30 מעלות למהדקים
FL500Aפס דין משופי לקיט מודולרירוחב 400105.00
FL501Aפס דין משופי לקיט מודולרירוחב 500105.00
FL502Aפס דין משופי לקיט מודולרירוחב 600115.00
FL503Aפס דין משופי לקיט מודולרירוחב 800115.00