פנל חימום למניעת עיבוי בלחות 110-240V AC/DC
פנל חימום למניעת עיבוי בלחות 110-240V AC/DC
RACP15פנל חימום15W כולל כבל סיליקון 265.00
RACP30פנל חימום30W כולל כבל סיליקון 275.00
RAC45פנל חימום45W כולל כבל סיליקון 395.00
RAC60פנל חימום60W כולל כבל סיליקון 545.00
RAC80פנל חימום80W כולל כבל סיליקון 565.00
RAC100פנל חימום100W כולל כבל סיליקון 585.00
RAC150פנל חימום150W כולל כבל סיליקון 720.00
RACMV250פנל חימום250W + מאוורר כולל מהדק חיבור1110.00
RACMV400פנל חימום400W + מאוורר כולל מהדק חיבור1210.00