פנלים וקיטים

קיט עבור ציוד מודולי 10 מודול, 370 מ"מ
UC200קיט עבור 10 מודול לציוד מודולרי150X350 מ"מ

קיט עבור ציוד מודולי 24 מודול, 600 מ"מ
UC201 קיט עבור 24 מודול לציוד מודולרי150X600 מ"מ
UC205קיט עבור 24 מודול לציוד מודולרי200X600 מ"מ
UC209 קיט קדמי אטום 24 מודול למהדקים150X600 מ"מ
FC350קיט לציוד מודולרי 24 עם דלת150X600 מ"מ

פנלים אטומים 350 מ"מ רוחב
UC221פנל אטום50X350 מ"מ
UC222פנל אטום150X350 מ"מ
UC223פנל אטום200X350 מ"מ
UC224פנל אטום300X350 מ"מ
UC225פנל אטום400X350 מ"מ
UC226פנל אטום600X350 מ"מ

פנלים אטומים 600 מ"מ רוחב
UC231פנל אטום50X600 מ"מ
UC239פנל אטום100X600 מ"מ
UC232פנל אטום150X600 מ"מ
UC233פנל אטום200X600 מ"מ
UC234פנל אטום300X600 מ"מ
UC235פנל אטום400X600 מ"מ
UC236פנל אטום600X600 מ"מ
UC237פנל אטום800X600 מ"מ

קייטים עבור מנתקים בעומס סידרת HA160-630A
UC008קיט עבור מנתקים בעומס160A300X350 מ"מ
UC009קיט עבור מנתקים בעומס250/400A300X350 מ"מ
UC001קיט עבור מנתק160A300X600 מ"מ
UC003קיט עבור מנתק250A300X600 מ"מ
UC005קיט עבור מנתק160A600X600 מ"מ

קיטים עבור מאמ"ת מבנה x160
UC013Hקיט עבור x160150X600 מ"משוכב
UC015Hקיט עבור x160200X600 מ"מעומד- עם/ללא פחת משולב
UC010Hקיט עבור x160300X350 מ"מעומד- עם/ללא פחת משולב
UC011Hקיט עבור x160300X600 מ"מעומד- עם/ללא פחת משולב

קיטים עבור מאמ"ת מבנה x250
UC127Hקיט עבור x250200x600 מ"משוכב עם/ללא פחת משולב
UC020Hקיט עבור x250300x350 מ"מעומד
UC021Hקיט עבור x250300x600 מ"מעומד
UC030Hקיט עבור x250400x350 מ"מעומד- עם פחת משולב
UC023Hקיט עבור x250400x600 מ"מעומד- עם פחת משולב

קיטים עבור מאמ"ת מבנה h250
UC127Hקיט עבור h250200x600 מ"משוכב עם/ללא פחת משולב
UC020Hקיט עבור h250300x350 מ"מעומד
UC021Hקיט עבור h250300x600 מ"מעומד
UC030Hקיט עבור h250400x350 מ"מעומד- עם פחת משולב
UC023Hקיט עבור h250400x600 מ"מעומד- עם פחת משולב

קיטים עבור מאמ"ת מבנה h400-630
UC147Hh400-630200x600 מ"משוכב עם/ללא פחת משולב
UC140Hh400-630400x350 מ"מעומד
UC141Hh400-630400x600 מ"מעומד
UC144Hh400-630600x350 מ"מעומד- עם פחת משולב
UC145Hh400-630600x600 מ"מעומד- עם פחת משולב