פנלים אטומים עבור קיטים מודולרים
פנלים אטומים עבור קיטים מודולריים
FL702Eפנל אטום 50לארגז רוחב 400 מ''מ50.00
FL703Eפנל אטום 50לארגז רוחב 500 מ''מ70.00
FL704Eפנל אטום 50לארגז רוחב 600 מ''מ50.00
FL705Eפנל אטום 50לארגז רוחב 800 מ''מ60.00
FL711Eפנל אטום 150לארגז רוחב 300 מ''מ40.00
FL712Eפנל אטום 150לארגז רוחב 400 מ''מ50.00
FL713Eפנל אטום 150לארגז רוחב 500 מ''מ50.00
FL714Eפנל אטום 150לארגז רוחב 600 מ''מ70.00
FL715Eפנל אטום 150לארגז רוחב 800 מ''מ70.00
FL722Eפנל אטום 200לארגז רוחב 400 מ''מ60.00
FL723Eפנל אטום 200לארגז רוחב 500 מ''מ60.00
FL724Eפנל אטום 200לארגז רוחב 600 מ''מ78.00
FL725Eפנל אטום 200לארגז רוחב 800 מ''מ88.00
FL733Eפנל אטום 300לארגז רוחב 500 מ''מ78.00
FL735Eפנל אטום 300לארגז רוחב 600 מ''מ128.00
FL736Eפנל אטום 300לארגז רוחב 800 מ''מ156.00