פחי עבודה לארגזי פוליאסטר
פחי עבודה לארגזי פוליאסטר
FL404Aפח עבודה לארגז350x300
FL407Aפח עבודה לארגז500x300
FL408Aפח עבודה לארגז500x400
FL412Aפח עבודה לארגז650x400
FL413Aפח עבודה לארגז650x500
FL415Aפח עבודה לארגז800x600
*ניתן להזמין לפי דרישה פלטה מבודדת לארגז.