פחי עבודה לארגזי מתכת
פחי עבודה לארגזי מתכתפחי עבודה לארגזי מתכת
FL401Aפח עבודה לארגז250x200
FL402Aפח עבודה לארגז300x250
FL403Aפח עבודה לארגז300x300
FL404Aפח עבודה לארגז350x300
FL405Aפח עבודה לארגז400x300
FL406Aפח עבודה לארגז400x400
FL407Aפח עבודה לארגז500x300
FL408Aפח עבודה לארגז500x400
FL409Aפח עבודה לארגז500x500
FL410Aפח עבודה לארגז600x400
FL411Aפח עבודה לארגז600x600
FL412Aפח עבודה לארגז650x400
FL413Aפח עבודה לארגז650x500
FL414Aפח עבודה לארגז800x500
FL415Aפח עבודה לארגז800x600
FL416Aפח עבודה לארגז950x600
FL417Aפח עבודה לארגז950x800
FL418Aפח עבודה לארגז1250x600
FL419Aפח עבודה לארגז1250x800
* ניתן להזמין פלטה מבודדת, מחיר לפי דרישה