גלאי תנועה IP55 10A AC1 230VAC
גלאי תנועה IP55 10A AC1 230VACהוראות הפעלה
EE820גלאי לבן140 מעלות(5-1000 Lux) (5 שניות - 15 דקותEE820 EE830
EE830גלאי לבן200 מעלות(5-1000 Lux) (5 שניות - 15 דקות
EE840גלאי לבן360 מעלות(5-1000 Lux) (5 שניות - 15 דקותEE840 EE850
EE825מתאם להתקנה בפינה - לבן
EE827מתאם להתקנה בתקרה - לבן