סט דפנות צד
סט דפנות צד

FC013

FC010סט דפנות עבור תא גובה450 מ"מ
FC011סט דפנות עבור תא גובה600 מ"מ
FC012סט דפנות עבור תא גובה750 מ"מ
FC013סט דפנות עבור תא גובה900 מ"מ
FC014סט דפנות עבור תא גובה1050 מ"מ
FC015סט דפנות עבור תא גובה1200 מ"מ
FC016סט דפנות עבור תא גובה1350 מ"מ
FC012+FC013סט דפנות עבור תא גובה1650 מ"מ
FC013+FC013סט דפנות עבור תא גובה1800 מ"מ