סוקל ממתכת 150 מ"מ
סוקל ממתכת 150 מ''מ
FL957Aסוקל ממתכת 150 מ''מ לבסיס500x200440.00
FL958Aסוקל ממתכת 150 מ''מ לבסיס500x250450.00
FL959Aסוקל ממתכת 150 מ''מ לבסיס600x250490.00
FL960Aסוקל ממתכת 150 מ''מ לבסיס600x300495.00
FL961Aסוקל ממתכת 150 מ''מ לבסיס800x250550.00
FL962Aסוקל ממתכת 150 מ''מ לבסיס800x300576.00