סופיות לצינור גמיש פוליאמיד שחור IP66
סופיות לצינור גמיש פוליאמיד שחור IP66
340900סופית לצינור גמישPG 9
341100סופית לצינור גמישPG 11
341300סופית לצינור גמישPG 13
341600סופית לצינור גמישPG 16
342100סופית לצינור גמישPG 21
342900סופית לצינור גמישPG 29
343600סופית לצינור גמישPG 36
344800סופית לצינור גמישPG 48