מפסק מחליף 1-2 3P
מפק מחליף 1-2 3P
57200מפ''ז פקט מחליף 1-23x12A0
57210מפ''ז פקט מחליף 1-23x16A0
57220מפ''ז פקט מחליף 1-23x25A0
57231מפ''ז פקט מחליף 1-23x32A1
57241מפ''ז פקט מחליף 1-23x40A1
57261מפ''ז פקט מחליף 1-23x63A1
57271מפ''ז פקט מחליף 1-23x100A1