מפסק בורר עם מצב 0 פנל קדמי 0
מפסק בורר עם מצב 0 פנל קדמי 0
61000מפ''ז בורר0-1-21x12A
61100מפ''ז בורר0-1-2-31x12A
61200מפ''ז בורר0-1-2-3-41x12A
62000מפ''ז בורר0-1-22x12A
62100מפ''ז בורר0-1-2-32x12A
62200מפ''ז בורר0-1-2-3-42x12A
63000מפ''ז בורר0-1-23x12A
63100מפ''ז בורר0-1-2-33x12A
63200מפ''ז בורר0-1-2-3-43x12A