מפסק בורר ללא מצב 0 פנל קדמי 0
מפסק בורר ללא מצב 0 פנל קדמי 0
58000מפ''ז בורר1-2-31x12A
58100מפ''ז בורר1-2-3-41x12A
58200מפ''ז בורר1-2-3-4-51x12A
59000מפ''ז בורר1-2-32x12A
59100מפ''ז בורר1-2-3-42x12A
59200מפ''ז בורר1-2-3-4-52x12A
60000מפ''ז בורר1-2-33x12A
60100מפ''ז בורר1-2-3-43x12A
60200מפ''ז בורר1-2-3-4-53x12A